Що таке ERP і навіщо він потрібен?

Кожен бізнес, навіть найменший, складається з трьох основних процесів: постачання, виробництва та розподілу. І ці процеси включають ще кілька складових. На великих підприємствах за кожну з них відповідає окремий відділ, який спілкується між собою за допомогою звітів, запитів і наказів. У невеликих організаціях функції управління окремими процедурами можуть бути зосереджені в руках одного відповідального співробітника.

В обох випадках існує високий ризик порушень, помилок і затримок, які вплинуть на кінцевий результат. Спотворення інформації, втрата даних або функціональне перевантаження менеджера незмінно призведуть до збоїв, порушення термінів і зниження прибутку. Потрібен ефективний механізм управління бізнес-інформацією. Впровадження ERP-систем є високотехнологічним рішенням для комплексної організації управлінської інформації в режимі реального часу.

Що таке система ERP?

Планування ресурсів підприємства (ERP) — це автоматизована система планування ресурсів підприємства. Це комплексне програмне забезпечення, яке відображає всю діяльність підприємства в цифровому просторі. ERP-системи поєднують окремі бізнес-процеси, такі як постачання, виробництво, зберігання та розподіл, в єдиний механізм. Ця оптимізація спрощує управління та контроль, дозволяючи керівництву зосередитися на зростанні та покращенні прибутковості бізнесу.

ERP (Enterprise Resource Planning) — це комплексне програмне забезпечення, призначене для управління бізнес-процесами та ресурсами підприємства. ERP-система об’єднує всі функціональні сфери бізнесу (фінанси, управління запасами, виробництво, продажі тощо) в єдину систему з єдиною базою даних.

Як працює ERP

ERP-система включає кілька модулів, кожен з яких відповідає за певну функціональну область. Кожен модуль містить набір інструментів і функцій, які дозволяють управляти бізнес-процесами в цій сфері.

Робочий процес ERP-системи виглядає наступним чином:

 1. Планування: система ERP дозволяє компанії планувати бізнес-процеси, такі як виробництво, продажі, закупівлі тощо на основі даних за попередні періоди.
 2. Управління: система ERP надає інструменти для управління бізнес-процесами, такими як управління запасами, виробництвом, фінансами, продажами тощо.
 3. Автоматизація: система ERP автоматизує рутинні завдання, такі як звітність, обробка замовлень, управління запасами тощо.
 4. Аналіз: система ERP надає дані для аналізу бізнес-процесів і прийняття обґрунтованих рішень на основі цих даних.
 5. Звітність: ERP-система надає звітність про діяльність компанії, яку можна використовувати для моніторингу та вдосконалення бізнес-процесів.

ERP-система дозволяє компаніям ефективніше управляти своїми ресурсами, автоматизувати бізнес-процеси, отримувати точнішу інформацію про свою діяльність і підвищувати продуктивність.

Трохи історії

ERP-система є логічним розвитком процесів оптимізації бізнесу, розпочатих понад 100 років тому. Основою сучасного програмного забезпечення стала модель замовлення оптимального розміру EOQ, розроблена в 1913 році. Складені на її основі графіки виробництва забезпечували безперебійне виробництво вчасно без переповнення складів запасами та матеріалами.

У 1964 році модель EOQ отримала нове життя у формі частково комп’ютеризованих систем планування потреб у матеріалах (MRP I та II). Вони включали модулі для управління закупівлями, матеріаломісткістю та графіками виробництва.

У 90-х CRM-моделі управління продажами були додані до списку програмних продуктів для бізнесу. Відмінності між CRM і ERP полягають в охопленні інформацією. CRM концентрується на торгівлі у формі фіксації замовлень, обсягів продажів, витрат і доходів від продажів. ERP став квінтесенцією попередніх моделей, включаючи принципи MRP і CRM як функціональні модулі

Функції ERP систем 

Системи онлайн-планування відрізняються розширеними функціями та системним підходом. Замість розрізнених програм, зосереджених на одному напрямку, користувач має інтегровану платформу, яка поєднує всі компоненти воєдино. Програмне забезпечення онлайн-сервісу B-Fin забезпечує доступ до основних напрямків діяльності:

Фінансовий облік

Управління взаєморозрахунками з контрагентами, внутрішні та зовнішні фінансові операції:

 • взаємодія з банками;
 • нарахування заробітної плати;
 • облік руху грошових коштів.

Контроль запасів

Управління ключовими логістичними процесами для забезпечення безперервного виробництва, включаючи:

 • контроль запасів;
 • облік товарів і незавершеного виробництва;
 • контроль руху ТМЦ між складами;
 • Управління виробництвом.

Облік збутової діяльності

Управління збутом продукції (послуг) в оперативно-стратегічній перспективі:

 • планування продажів;
 • контроль роздрібної та оптової торгівлі;
 • управління грошовими потоками.

Чому підприємствам потрібна інтеграція систем ERP?

Інтеграція систем ERP має кілька переваг для бізнесу:

 1. Підвищення ефективності та продуктивності: інтеграція системи ERP дозволяє вам автоматизувати бізнес-процеси та підвищити ефективність і продуктивність вашої компанії. Усі дані щодо бізнес-процесів доступні в єдиній базі даних, що скорочує час на обробку інформації та підвищує якість рішень.
 2. Краще управління ресурсами: інтеграція системи ERP дозволяє керувати всіма ресурсами компанії, включаючи фінанси, персонал, виробничі потужності, склади, закупівлі тощо. Це дозволяє компанії контролювати витрати та оптимізувати використання ресурсів.
 3. Підвищена прозорість і точність: інтеграція систем ERP дозволяє компанії отримувати доступ до точних і актуальних даних про свою діяльність. Це підвищує прозорість бізнес-процесів і дозволяє краще планувати та прогнозувати.
 4. Зменшення помилок і ризиків: інтеграція систем ERP дозволяє автоматизувати рутинні завдання та зменшити ймовірність помилок, пов’язаних із ручним введенням даних. Це також допомагає зменшити ризики, пов’язані з неправильним управлінням ресурсами або виробничими процесами.
 5. Покращення комунікації: інтеграція систем ERP покращує зв’язок між різними функціональними сферами компанії та зменшує ймовірність інформаційних конфліктів. Це дозволяє покращити зв’язок між різними відділами та покращити співпрацю всередині компанії.

Інтеграція систем ERP може допомогти компаніям підвищити ефективність, керованість, точність і надійність своїх операцій, які є ключовими факторами успіху в сучасному бізнесі.

ERP: навіщо це потрібно бізнесу

Малі компанії зазнають такого ж фінансового, бухгалтерського та податкового тиску, що й великі. Але вони мають в рази менше ресурсів для виконання того ж переліку зобов'язань. ERP-система замінює собою бухгалтера, маркетолога, завідуючого складом і адміністратора одночасно. З його допомогою операційний менеджер зможе організувати роботу самостійно без аутсорсингу. Це дозволить зберегти обмежений бюджет без втрати якості роботи. Сервіс B-Fin пропонує перевірити можливості ERP-системи за доступною демо-версією.