Публічна оферта

Ця оферта є публічною пропозицією ФОП Руднєв Олексій Олексійович (далі – Виконавець) необмеженому колу осіб укласти договір про надання консультаційних послуг «Фінансовий порядок» (далі – Договір) на таких умовах:

1. Акцепт оферти

1.1 Замовлення клієнтом консультаційних послуг та заповнення відповідної форми

1.2 Виконавець видає клієнту рахунок після чого клієнт їх сплачує

1.3. В момент оплати рахунку Виконавця, Клієнт вважається таким, що уклав цей Договір без будь-яких зауважень

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується оплатити надані Послуги відповідно до умов Договору.

2.2. Клієнт замовляє Послуги Виконавця шляхом вибору пакету Послуг. У випадку, якщо Клієнту необхідно отримати будь-яку додаткову Послугу, не передбачену пакетом Послуг, Виконавець може надати її після узгодження з Клієнтом вартості такої Послуги.

2.3. Для надання Послуг Виконавець залучає Фінансового експерта. Фінансовий експерт працює безпосередньо з Клієнтом для надання Послуг і зобов'язаний дотримуватися конфіденційності при роботі з Клієнтом, як це передбачено Договором. Фінансовий експерт є незалежним контрагентом Виконавця.

3. Загальні умови надання послуг

3.1. Послуги надаються за наявності у Клієнта доступу до сервісу B-Fin. Вартість користування B-Fin оплачується Клієнтом окремо на підставі ліцензійної угоди, якщо інше не домовлено сторонами.

3.2. Перед початком надання Послуг за обраним пакетом сторони проводять спільний відеодзвінок.

3.3. Під час відеодзвінка сторони визначають бізнес-процеси Клієнта, в які може бути інтегрована B-Fin або які інтегровані в B-Fin, погоджують форму та порядок надання Клієнтом інформації про фінансові операції, визначають форми та терміни надання фінансової звітності. що Фінансовий експерт підготує для Клієнта, погодить інші особливості взаємодії сторін та надання Послуг.

3.4. За результатами відеодзвінка Виконавець фіксує суть домовленостей з Клієнтом в електронному повідомленні, яке надсилає Клієнту одним із каналів зв’язку, зазначених у Договорі.

3.5. Виконавець приступає до надання Послуг на наступний день після отримання передоплати. За результатами відеодзвінка сторони можуть домовитися, що Послуги будуть надаватися з першого числа місяця, наступного за авансовим платежем, або з будь-якої іншої погодженої дати, але не раніше отримання авансового платежу. У разі ненадання Клієнтом вхідних даних та інформації, перелік яких було узгоджено сторонами під час відеодзвінка, плата за надання Послуг стягується в звичайному порядку. У разі ненадання Клієнтом запитуваних даних та інформації до закінчення терміну надання Послуг, внесена Клієнтом передоплата включається до вартості робіт з підготовки Виконавця до надання Послуг і не зараховується. підлягає поверненню.

3.6. Виконавець надає роз’яснення та консультації, які виникають у процесі інтеграції та функціонування сервісу в рамках узгодженого пакету Послуг. Запити на роз’яснення направляються Клієнтом та його співробітниками через чат підтримки або будь-який інший канал зв’язку, зазначений в Угоді.

3.7. Фінансовий експерт веде облік фінансових операцій та опрацьовує їх при складанні звітів, якщо Клієнт надав інформацію про такі операції у погодженій сторонами формі. Такі документи чи відомості надаються українською або російською мовами.

3.8. Сторони погодили наступні прийнятні форми надання інформації про фінансові операції Клієнта: – в текстових повідомленнях в чаті підтримки; – електронні таблиці Excel або таблиці Google; – електронна виписка з банку клієнта; – витяг з 1С або іншої бухгалтерської програми за погодженням з Виконавцем; – фотографії видаткових документів, чеки в хорошій якості. – Інформація про фінансові операції Клієнта в іншій формі (в тому числі: іншою – мовою, голосові повідомлення, звіти про робочий час у вигляді виписок із CRM-систем, кошториси, договори, технічна документація) не приймається до обробки, якщо інше не погоджено з сторони.

3.9. Приймання-передача наданих Послуг не вимагає складання додаткових актів, крім випадків, коли Клієнт наполягає на їх складанні. Всі Послуги вважаються наданими у момент передачі Виконавцем чи Фінансовим експертом відповідних звітів Клієнту.

4.Тарифи BASIC, STANDARD, PREMIUM та PLATINUM

4.1 Пакет BASIC включає до себе:

 • – Складський облік
 • – Облік коштів
 • – Базу клієнтів
 • – Облік замовлень
 • – Облік закупівель

4.2 Пакет STANDARD включає до себе:

 • – Складський облік
 • – Облік коштів
 • – Базу клієнтів
 • – Облік замовлень
 • – Облік закупівель
 • – Звіти
 • – Інтеграції з банками
 • – Виробництво

4.3 Пакет PREMIUM включає до себе:

 • – Складський облік
 • – Облік коштів
 • – Базу клієнтів
 • – Облік замовлень
 • – Облік закупівель
 • – Звіти
 • – Інтеграції з банками
 • – Виробництво
 • – Взаєморозрахунки із співробітниками

4.4 Пакет PLATINUM включає до себе:

 • – Складський облік
 • – Облік коштів
 • – Базу клієнтів
 • – Облік замовлень
 • – Облік закупівель
 • – Звіти
 • – Інтеграції з банками
 • – Виробництво
 • – Взаєморозрахунки із співробітниками
 • – Більша кількість працівників

5. Конфіденційність інформації

5.1. Вся інформація, яку Клієнт передає Фінансовому експерту, є конфіденційною, за винятком випадків, коли інформація є загальнодоступною.

5.2. Клієнт передає конфіденційну інформацію через канали зв'язку, визначені Договором, та під час відео- або телефонних дзвінків із Фінансовим експертом. Клієнт дає свою згоду на запис таких дзвінків. Запис також є конфіденційним та може використовуватись виключно для виконання Договору.

5.3. Конфіденційна інформація може бути розголошена у разі надання згоди Клієнтом.

5.4. Виконавець та Фінансовий експерт гарантують, що вони не передають будь-яким державним органам будь-яку інформацію, отриману від Клієнта.

5.5. У разі отримання будь-якого запиту від державного органу або від суду на розкриття інформації, яка може стосуватися Клієнта, сторони не пізніше наступного робочого дня після отримання такого запиту інформують Клієнта. У такому разі сторони зобов'язуютьсявикористовувати всі передбачені законодавством способи відмовити в задоволенні такого запиту державного органу, а якщо підстав для відмови немає – надати інформацію в мінімальному обсязі, який вимагається законом.

5.6. Фінансовий експерт зобов'язаний вживати всіх можливих заходів для запобігання доступу будь-яких третіх осіб до конфіденційної інформації.

5.7. Сторона, винна у розголошенні конфіденційної інформації,зобов'язаний компенсувати Клієнту всі збитки таким розголошенням.

5.8. Виконавець отримує інформацію від клієнта лише через сервіс B-Fin.Online та чат у месенджері Telegram між Фінансовим менеджером та клієнтом. Обидва канали зв'язку є захищеними, розголошення такої інформації є технічно неможливим. Тому у разі розголошення конфіденційної інформації діє презумпція провини фінансового експерта у такому розголошенні.

6. Регламент підтримки

6.1 Команда служби підтримки може гарантувати швидкі відповіді на будь-які ваші питання в телеграм боті @b_fin_support_bot Будь-які питання ви можете задати в чаті с ботом, після чого наша служба підтримки розбере його та дасть вам відповідь чи інструкцію що-до її вирішення